Bagażnik bazowy Brio na relingi

Producent: Menabo

Numer katalogowy: ZB4338

Wymiary belek: 135 cm / 5 cm / 3 cm

Rozstaw relingów w samochodzie: do 126,50 cm

Dopuszczalne obciążenie: 90 kg

Wysokość relingów: min. 2,5 cm, grubość relingów: max. 5 cm

Wyposażony w zamek zabezpieczający.

Tylko do pojazdów z relingami otwartymi.

Wykonany z aluminium.


W celu zamówienia towaru, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.


Imię i nazwisko

Adres email

Temat

Treść wiadomości

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Michał Budlewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „RAMRED” Michał Budlewski, 16-070 Choroszcz, Kolonia Porosły 12c;
2) Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji praw za pośrednictwem e-mail: info@ramred.pl, telefonu 85 66 70 892 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

1. Klauzula informacyjna dla dostawców i odbiorców
2. Klauzula informacyjna do kontaktu
3. Klauzula Informacyjna serwis
4. Klauzula informacyjna dla klientów spoza UE